ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

17.05.2018, Έκδοση 2.0

Το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για τη BoConcept A/S, τις θυγατρικές και τα καταστήματά της (εφεξής με αναφορά στο πρώτο πληθυντικό πρόσωπο ή ως “BoConcept”). Θέλουμε η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς να διέπεται από σαφήνεια και διαφάνεια. Η παρούσα πολιτική περιγράφει τον τύπο των πληροφοριών που συλλέγουμε και τον τρόπο με τον οποίο τις επεξεργαζόμαστε και τις προστατεύουμε, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας σε περίπτωση που έχετε ερωτήσεις ή σχόλια.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Δυνάμει του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), η BoConcept A/S και το κατάστημά σας πρέπει να θεωρούνται ως ανεξάρτητοι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων, που φέρουν την ευθύνη για τις πληροφορίες που καταγράφονται σχετικά με εσάς ως πελάτη, επισκέπτες στον παρόντα ιστότοπο, κλπ. Τα στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στη: BoConcept A/S Fabriksvej 4 DK-6870 Ølgod Αρ. μητρώου (CVR-nr.) 89866618 Τηλ.: +45 70131366 E-mail: boconcept@boconcept.com Web: www.boconcept.com

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Όταν συναλλάσσεστε με τη BoConcept A/S, τις θυγατρικές και τα καταστήματά της μέσω διαφόρων καναλιών, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπών μας, εφαρμογών, φυσικών καταστημάτων και εξυπηρέτησης/υποστήριξης πελατών, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας.

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:

ΟΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΘΑ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΙΑ Ή ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΜΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ:

Η ΕΝΝΟΜΗ ΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΕΜΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΑΣ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ:

Η έννομη βάση για την επεξεργασία από εμάς των προσωπικών πληροφοριών σας που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών, και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών είναι η εκτέλεση συμβάσεων που έχουν συναφθεί ανάμεσα σε εσάς και τη BoConcept (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο β). Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας βάσει της συγκατάθεσής σας κατά την εγγραφή σας για τη λήψη ενός ενημερωτικού δελτίου και άλλων υλικών και δραστηριοτήτων εμπορικής προώθησης (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο α). Τέλος, επεξεργαζόμαστε τις προσωπικές πληροφορίες σας για στατιστικούς σκοπούς και σκοπούς ανάλυσης επί τη βάσει του έννομου συμφέροντός μας που σχετίζεται με ανάπτυξη προϊόντων, βελτιστοποίηση επιχειρησιακών λειτουργιών και υποβολή εκθέσεων (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, άρθρο 6(1), σημείο στ).

ΜΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΟΜΑΣΤΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι πληροφορίες σας μπορεί να κοινοποιηθούν σε εκτελούντες την επεξεργασία δεδομένων βάσει της σύμβασής μας επεξεργασίας δεδομένων η οποία περιλαμβάνει:

Υπό ορισμένες συνθήκες και σύμφωνα με τη νομοθεσία, ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αποκάλυψη των πληροφοριών σε δημόσιες αρχές, συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών αρχών. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες μπορούν να μεταβιβαστούν στην αστυνομία σε περίπτωση υπόνοιας απάτης.

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Μπορείτε να ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή τυχόν συγκατάθεση που ενδέχεται να έχετε χορηγήσει σε σχέση με ενημερωτικά δελτία και να κλείσετε το λογαριασμό σας χρήστη στο My BoConcept. Στη συνέχεια, θα διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας εκτός εάν μπορούμε να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους επί διαφορετικής βάσης. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε σχέση με ενημερωτικά δελτία ή άλλο υλικό και δραστηριότητες εμπορικής προώθησης, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής στο κουμπί των ενημερωτικών δελτίων. Για να κλείσετε το λογαριασμό σας χρήστη στο My BoConcept, επικοινωνήστε μαζί μας στο privacy@boconcept.com.

ΘΑ ΔΙΑΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΑΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ

Διαγράφουμε τις προσωπικές πληροφορίες σας όταν δεν είναι πλέον απαραίτητες για το σκοπό που παρείχε τη συλλογιστική μας για τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων σας. Η BoConcept αποθηκεύει με ασφαλή τρόπο προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με την αγορά σας, την παροχή εξυπηρέτησης και υποστήριξης πελατών και τη διαχείριση υποθέσεων πελατών κατά την περίοδο που απαιτείται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία. Η αποθήκευση λαμβάνει χώρα για πέντε έτη από το τέλος του οικονομικού έτους με το οποίο σχετίζονται αυτές οι πληροφορίες, πρβ. Ενότητα 10 του Νόμου περί Λογιστικής της Δανίας, μετά την πάροδο των οποίων οι πληροφορίες διαγράφονται, εκτός εάν ρυθμίζεται διαφορετικά από την τοπική νομοθεσία. Η αποθήκευση των δεδομένων σας πραγματοποιείται ώστε να διασφαλιστεί ο σωστός χειρισμός επαναλαμβανόμενων πελατειακών σχέσεων, δυνητικών παραπόνων και δεσμεύσεων που απορρέουν από την εγγύηση, και για να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις μας. Η BoConcept αποθηκεύει προσωπικές πληροφορίες που σχετίζονται με ενημερωτικά δελτία, άλλες δραστηριότητες εμπορικής προώθησης και τον My BoConcept λογαριασμό σας μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας.

ΧΡΗΣΗ COOKIES

COOKIES, ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΑ

Εάν τοποθετήσουμε cookies, θα ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση τους και το σκοπό συλλογής δεδομένων μέσω cookies.

ΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ ΣΑΣ

Πριν τοποθετήσουμε τυχόν cookies στον εξοπλισμό σας, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας. Ωστόσο, τα cookies είναι απαραίτητα για την καλή λειτουργικότητα και ρυθμίσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για την πολιτική μας σχετικά με τη χρήση των cookies και τον τρόπο διαγραφής ή απόρριψής τους εδώ. Εάν επιθυμείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, παρακαλούμε δείτε τις οδηγίες στην πολιτική μας για τα cookies.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΑΣ

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, διαθέτετε διάφορα δικαιώματα σε σχέση με τη συλλογή των προσωπικών πληροφοριών σας από εμάς:

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να απευθυνθείτε στην τοπική εποπτική αρχή, εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τον τρόπο που αντιμετωπίζονται οι προσωπικές πληροφορίες σας. Για ερωτήσεις και ερωτήματα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον Σύμβουλο Προστασίας Δεδομένων μέσω email: privacy@boconcept.com. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να εξασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να είστε συγκεκριμένοι στις επιθυμίες σας και να αναφέρετε το κατάστημα (τα καταστήματα) BoConcept με το οποίο (τα οποία) έχετε έρθει σε επαφή. Σας ενημερώνουμε ότι θα επικοινωνήσουμε με το κατάστημα (τα καταστήματα) προκειμένου να σας παρέχουμε τη βέλτιστη εξυπηρέτηση και να διασφαλίσουμε τη σωστή αντιμετώπιση των δικαιωμάτων σας τόσο στη BoConcept A/S όσο και στο σχετικό κατάστημα (στα σχετικά καταστήματα). Όταν αιτείστε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες σας, διόρθωση ή διαγραφή πληροφοριών ή εάν επιθυμείτε να εξαιρεθείτε των πολιτικών μας, θα διερευνήσουμε κατά πόσον είναι εφικτή η εκπλήρωση του αιτήματός σας. Αποσκοπούμε να ανταποκριθούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα και θα σας απαντήσουμε εντός ενός μηνός.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η παρούσα πολιτική απορρήτου υποβάλλεται σε περιστασιακή αναθεώρηση, και σε περίπτωση που προβούμε σε οποιαδήποτε σημαντική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, θα αναρτήσουμε μια ειδοποίηση σε αυτή τη σελίδα.